Informacja ubrana w grafikę. Jaka powinna być infografika?

dekoracja blog

Zanim jednak wskażemy czym powinna charakteryzować się dobrze zaprojektowana infografika i jakie są jej rodzaje, wyjaśnimy czym ona w ogóle jest.

W ogólnym rozumieniu infografika, czyli grafika informacyjna, to wytłumaczenie idei, faktów, danego problemu, czy koncepcji za pomocą obrazu. Wizualne wyjaśnienie informacji bazuje przede wszystkim na grafice, informacja tekstowa jest tutaj uzupełnieniem. Całość infografiki ma na celu ułatwić odbiorcy zrozumienie treści skomplikowanych, takich, których opisanie wyłącznie za pomocą słów byłoby trudne i zawiłe.

Informacja ubrana w grafikę – połączenie idealne

Informacja ubrana w grafikę. Jaka powinna być infografika?

Infografika to element, który funkcjonuje samodzielnie, składając się z trzech składników:

  • kompozycji i określonego stylu graficznego, z naciskiem na kolorystykę i ikony,
  • contentu, czyli zawartości w postaci danych statystycznych czy wyników badań
  • wniosków, które tworzą komentarze podsumowujące istotę infografiki.

Dobrze zaprojektowana infografika jest intuicyjna, przez co w łatwy sposób daje się zapamiętać. Posługując się infografiką warto zapamiętać, że obrazem najlepiej wpadającym w pamięć są grafiki kolorowe, zabawne, wręcz groteskowe. Odbiorca patrząc na tak zaprojektowany obraz koduje go w swoim umyśle, często do niego powracając. Infografika powinna być uzupełnieniem treści, tworząc z nimi spójną całość, gdzie tekst będzie pełnić funkcję pomocniczą. Infografika nie może być skomplikowana. Sztuką jej trafnego zaprojektowania jest przedstawienie dużej dawki informacji w skondensowany i łatwy do odczytania sposób.

Najbardziej popularne są infografiki związane z czasem, miejscem, czy statystykami

Na uproszczenie przekazu ogromny wpływ mają barwy – operując kolorem można uwypuklić treści ważne, podając je w odpowiedniej hierarchii.
Stosowanie infografik nie zamyka się wyłącznie w określonych obszarach, można je stosować tak naprawdę wszędzie począwszy od technologii, kultury, polityki, skończywszy na prognozie pogody.

Tego nie może zabraknąć!

Informacja ubrana w grafikę. Jaka powinna być infografika?

Aby infografika przyniosła oczekiwane rezultaty musi być zbudowana w oparciu o poniższe zasady. Stanowią one absolutną konieczność każdej dobrej infografiki!

Nie komplikuj

Infografika skomplikowane dane musi przedstawiać w sposób czytelny i intuicyjny. Zaprezentuj myśli jasno, bez zbędnych udziwnień. Im prostsza forma prezentacji danych tym większe ich zrozumienie i przyswojenie wśród odbiorców.

Nie przesadzaj z obszernością

Najbardziej zrozumiałymi infografikami są te, których ramy zamykają się w zasięgu wzroku czytelnika. Długie scrollowanie pionowej infografiki może łatwo zniechęcić odbiorcę, dlatego też całość danych infografiki powinna być skondensowana i zawężona do najważniejszych informacji.

Porównuj

Aby przedstawić odbiorcy istotę danego problemu , np. statystyki prezentujące niekorzystny rozwój globalnego ocieplenia, warto umieszczać obok siebie dane porównawcze. Umieszczając w polu wzroku odbiorcy ważne dla problemu informacje, ma on ułatwione zadanie interpretacji treści, którymi chcesz się podzielić.

Zaciekaw odbiorcę

Aby zyskać uwagę i zrozumienie odbiorców liczy się nie tylko odpowiedni dobór kolorystyki, gradacja danych, ale przede wszystkim pomysł na ich przedstawienie! Wymyśl ciekawą historię, która zainteresuje odbiorcę, wpływając na jego emocje. Rozśmieszaj, zaciekawiaj, intryguj!

Postaw na czytelność

Zachowaj umiar! Nie przesadzaj z ilością ikon i innych ozdobników! Ich nadmiar może niekorzystnie wpłynąć na odbiór całej zawartości grafiki, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Ma być intuicyjnie i funkcjonalnie!

Infografikę podzielić można z uwagi na rodzaj problemu, który przedstawia. Najbardziej popularne są infografiki związane z: czasem, miejscem, danymi statystycznymi oraz procesami. Co je od siebie różni?

Infografiki poruszające problematykę danych składają się z diagramów, map i wykresów. Stosowane diagramy pozwalają na przejrzyste przedstawienie informacji statystycznych. Innym rodzajem są infografiki, które prezentują dane związane z czasem. Tutaj najczęściej stosuje się osie czasu, na których chronologicznie prezentuje się np. określone wydarzenia historyczne. Infografiki, które przedstawiają proces najczęściej stosowane są celem wyjaśnienia przebiegu danego procesu, np.: przebieg ścieżki kariery w firmie, proces rekrutacji, czy przepis kulinarny. Przedstawienie miejsca, sposobu dotarcia z punktu A do punktu B ułatwiają infografiki, które bazują na lokalizacji, np. zobrazowanie przebiegu linii metra.

Infografiki w dobie nieustannego napływu informacji, ułatwiają odbiorcom poruszanie się po napływających zewsząd treściach. Danych, z którymi przyszło nam się zmierzyć i które przetwarzamy z roku na rok jest coraz więcej, a wraz z ciągłym rozwojem technologii nie będzie ich ubywać, a wręcz przeciwnie. Dlatego ułatw życie odbiorcom Twoich stron i informacji, które na nich przedstawiasz – postaw na infografiki!

Cieszymy się, że możemy uchylić Ci rąbek tajemnej, marketingowej wiedzy. Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy, koniecznie przeczytaj następny.

porozmawiajmy
o Twoim projekcie

cta: icon
Potrzebujesz doradztwa ekspertów od digital marketingu?
Aktywne szkło grzewcze EGLAS