Misja i wizja firmy – o czym należy pamiętać?

dekoracja blog

Sformułowanie misji i wizji firmy nie jest składnikiem koniecznym, ale z pewnością niezwykle istotnym w budowaniu profesjonalnego wizerunku firm. Przemyślana i dobrze zbudowana misja i wizja firmy pozwoli nadać Twojej marce wyraźny tor działania. Samo opracowanie nazwy, czy logo firmy nie jest jednak wystarczające. Dlaczego?

Wizja firmy, czyli określ cel

Misja i wizja firmy - o czym należy pamiętać?

Wizja, czyli krótkie i zwięzłe sprecyzowanie najważniejszych celów, które ma spełniać firma. Cel firmy oprócz tego, że powinien być możliwy do realizacji, swoim brzmieniem powinien motywować otoczenie. Jakie informacje przedstawia się w obszarze wizji firmy? Oprócz opisu kompetencji firmy i charakterystyki biznesu, ważne jest wskazanie ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa i uświadomienie potrzeby ciągłego ulepszania działań marki, które pozwolą wyprzedzić konkurencję. Istotnymi wartościami w kształtowaniu wizji firmy jest kreatywność, precyzyjność i motywacja, która pomaga zrealizować przyjęte założenia. Wyznacza ona kreowaną pozycję firmy, jej miejsce na rynku i model działania przedsiębiorstwa. Wizja firmy rozwija misję  marki, odnosząc się do kluczowych kompetencji marki. Czym zatem jest misja firmy i jaką rolę odgrywa w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa?

Kierunek działania Twojej firmy – czym jest misja?

Misja i wizja firmy - o czym należy pamiętać?

Misja przekazuje informacje o tym, w jakiś sposób Twoja marka może oddziaływać na potencjalnych klientów, a także pracowników. To pojęcie bardziej doprecyzowane i pełniejsze niż wizja, zawiera znacznie więcej szczegółów, które po dalszym rozbudowaniu i skonkretyzowaniu będą tworzyć całość strategii. Jednym z zadań misji jest pomoc w określeniu celów przed jakimi stoi przedsiębiorstwo. Misja pozwala zbudować silny i stabilny fundament, który pomaga w dalszym rozwoju firmy. Podstawa ta opiera się na strategii działania, jeżeli ta spełnia poniższe wymogi:

  • definiuje kierunek działania w przyszłości,
  • możliwości jej realizacji są jak najbardziej realne,
  • określa wyzwania i aspiracje, które wiążą się z zaangażowaniem pracowników.

Misja + wizja = korzyści

Misja i wizja firmy - o czym należy pamiętać?

Aby można było mówić o powodzeniu w sformułowaniu misji i wizji, należy pamiętać o trzech podstawowych elementach: elastyczność, zwięzłość i oryginalność. Jakie korzyści dla firmy wypływają z dobrze przemyślanej konstrukcji wizji i misji firmy?

  • jasno określony kierunek działania marki,
  • budowa wiarygodnego wizerunku firmy,
  • wzrost motywacji pracowników,
  • sprecyzowana kultura organizacji,
  • wzrost wartości firmy dla klienta.

Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w sformułowaniu misji i wizji, skontaktuj się z nami – możesz na nas liczyć w tym zakresie.

Cieszymy się, że możemy uchylić Ci rąbek tajemnej, marketingowej wiedzy. Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy, koniecznie przeczytaj następny.

porozmawiajmy
o Twoim projekcie

cta: icon
Potrzebujesz doradztwa ekspertów od digital marketingu?
Aktywne szkło grzewcze EGLAS