Jak myśli Twój klient, czyli kim jest persona w marketingu

dekoracja blog

Podstawą efektywnej strategii marketingowej jest maksymalne dotarcie do odbiorcy i w konsekwencji zaspokojenie jego potrzeb. Czynnikiem, który pomoże trafić w sedno z przekazem do klienta docelowego jest zapewnienie wysokiej jakości tworzonym treściom marketingowym. Aby konstrukcja przekazu docierała do osób zainteresowanych tą konkretną informacją, przydatnym rozwiązaniem jest stworzenie tzw. person.

Co oznacza to pojęcie? W ogólnym ujęciu persona pomaga profilować odbiorców, przyjmując rolę przedstawiciela grupy docelowej. W jaki sposób zbudować personę, aby móc dokładniej kształtować content? Zanim jednak odpowiemy na to pytanie, zaczniemy od końca. Jakie charakterystyczne cechy powinna skupiać persona, aby można było mówić o jej dobrej i efektywnej kreacji? Przede wszystkim pomaga zrozumieć potrzeby, zachowania i cele użytkownika, nie jest przekoloryzowana i przedstawia realne cele Twoje marki.

Skąd pochodzi Twój potencjalny klient?

Jak myśli Twój klient, czyli kim jest persona w marketingu

Sprawdź, kim dokładnie jest Twój odbiorca. Jaka jest jego płeć, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania. Doprecyzowanie szczegółów na temat odbiorców pozwoli zbudować komunikat w języku, w którym posługują się Twoi potencjalni klienci. Posługując się językiem Twoich potencjalnych klientów znajdujesz się bliżej ich potrzeb, możesz na bieżąco odpowiadać na ich oczekiwania. W odbiorcach budujesz poczucie więzi z Twoją marką, którzy otrzymują informację, że „jesteś jednym z nich” i mogą Ci zaufać.

Jaki jest jego zawód?

Wiedza na temat wykonywanej pracy, tego co należy do zawodowych obowiązków Twoich potencjalnych klientów pozwoli Ci wybrać taką formę przekazu, który trafi w preferencje i upodobania odbiorców Twojej marki. Określenie zawodu grupy docelowej Twojej marki niesie za sobą ogólną informację o jego szacowanych zarobkach. Wiedza na ten temat da Ci większą swobodę w dopasowaniu Twojej oferty do finansowych możliwości konsumentów.

Jakie są jego cele?

Jak myśli Twój klient, czyli kim jest persona w marketingu

Mając wiedzę na temat aspiracji Twojego potencjalnego klienta, masz szansę dopasować swoją ofertę do celów, które pragnie on osiągnąć. Projektując zgodnie z ambicjami Twoich odbiorców dajesz im faktyczną szansę na realizację dążeń.

Co robi w wolnym czasie?

Wiedza na temat tego, w jaki sposób grupa docelowa Twoich produktów/usług lubi spędzać wolny czas, w pewnym stopniu determinuje ich decyzje zakupowe. Czy są skłonni do podejmowania decyzji spontanicznie, czy stawiają na bardziej przemyślane zachowania.

Jakie są codzienne problemy Twoje potencjalnego klienta?

Wiedząc, z jakimi trudnościami odbiorca Twojej marki musi mierzyć się na co dzień, dzięki Twoim produktom możesz pomóc mu w poradzeniu sobie z tymi trudnościami.

Odpowiedzenie sobie na powyższe pytania i usystematyzowanie tej wiedzy pozwoli Ci na rzetelne stworzenie persony marketingowej. Na podstawie zebranych informacji, będziesz mógł stworzyć wzorzec Twojego potencjalnego klienta. Model jego zachowań pozwoli Ci jeszcze bardziej dopasować Twoją ofertę, wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom.

 

Cieszymy się, że możemy uchylić Ci rąbek tajemnej, marketingowej wiedzy. Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy, koniecznie przeczytaj następny.

porozmawiajmy
o Twoim projekcie

cta: icon
Potrzebujesz doradztwa ekspertów od digital marketingu?
Aktywne szkło grzewcze EGLAS