Otwórz swój umysł. Czym jest design thinking?

dekoracja blog

Wraz ze wzrostem konkurencji i oczekiwań klientów niezwykle istotne jest poszukiwanie wszelkich niszowych rozwiązań, dzięki którym potrzeby odbiorców zostaną zaspokojone, a konkurencja pozostanie daleko w tyle. Rozwiązaniem, które w tym miejscu zdaje egzamin jest metoda design thinking. Co ona oznacza? To tworzenie nowych rozwiązań, dla których punktem wyjścia jest pełne zrozumienie oczekiwań rynku.
Metoda design thinking to tworzenie nowych rozwiązań, dla których punkt wyjścia stanowi dogłębne zrozumienie oczekiwań rynku. Serce design thinking stanowi szybkie testowanie w praktyce zupełnie nowych rozwiązań. Ocena efektywności podejmowanych, innowacyjnych działań jest możliwa dopiero w praktyce.

O co tyle hałasu?

Otwórz swój umysł. Czym jest design thinking?

W oparciu o jakie założenia działa design thinking? Przede wszystkim to koncentracja na użytkowniku, której fundament stanowi zrozumienie jego potrzeb. Interpretacja oczekiwań odbiorców odbywa się zarówno w stosunku do potrzeb tych uświadomionych, jak i nieuświadomionych. Przy rozpoznaniu oczekiwań rynku nadzwyczaj ważnym jest rozpatrzenie rozwiązań z wielu płaszczyzn i poszukaniu znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań, m.in. jaki jest cel nowe rozwiązania? Czy niesie ono za sobą jakiekolwiek ryzyko? W jakim technologicznie stopniu rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania?

Aby opracować rozwiązanie w pełni, pracujący nad nim zespół musi łączyć przedstawicieli różnych dziedzin. Takie podejście gwarantuje spojrzenie na problem z różnych perspektyw, w konsekwencji prowadząc do odkrycia rozwiązania idealnego i pożądanego przez rynek. Elementem zamykającym koncepcję design thinking jest testowanie hipotez, czyli tworzenie prototypów, a następnie ich testowanie i zbieranie odpowiedzi informacji zwrotnych.

Jak to działa?

Otwórz swój umysł. Czym jest design thinking?

Aby proces design thinking przebiegł sprawnie ważne jest bycie konsekwentnym. Pojęciu konsekwencji towarzyszą poszczególne etapy? Jakie? Już piszemy.

Empatyzacja

Wchodzisz w buty użytkowników, czyli starasz się w pełni rozpoznać ich problemy i potrzeby. Ważnym dla powodzenia całego procesu design thinking jest zrozumienie ich motywacji, która wpływa na to, że odbiorcy dokonują takich a nie innych decyzji i zachowują się w określony sposób. Kluczowymi tutaj są obserwacje reakcji odbiorców, ankiety i sondaże.

Wskazanie problemu

W tym obszarze dochodzi do zestawienia uzyskanych informacji podczas empatyzacji, celem określenia co tak naprawdę jest głównym problemem. Bardzo ważnym dla powodzenia dalszych etapów jest tutaj otworzenie swojego sposobu myślenia i postrzeganiu podejmowanych działań wieloaspektowo. To pozwoli obrać dobry kierunek poszukiwań rozwiązań.

Burza mózgów

Tworzenie jak największej liczby możliwych rozwiązań zdefiniowanego problemu. Jako, że w grupie siła etap ten odbywa się w zespole osób, które wymieniają się swoimi poglądami, pomysłami. Po zebraniu wszystkim idei, wskazuje się te, które są najbardziej trafne i które mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

Stworzenie prototypu

Po wyłonieniu najlepszego z pomysłów ważnym jest zaprezentowanie pomysłu interdyscyplinarnemu zespołowi. Jeśli jest to usługa, dobrze przygotowana prezentacja powinna w pełni oddać jej sens. W przypadku produktu kluczową rolę odgrywa tutaj prototyp, do zbudowania którego może posłużyć zwykła tektura. Ważna jest tutaj sama wizualizacja.

Testowanie

Celem ulepszenia rozwiązania poddaje się go testowaniu. Użytkownik może sprawdzić jak funkcjonuje wybrany produkt w życiu codziennym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, dana koncepcja jest oczywiście gotowa do ostatecznego wprowadzenia.

Design thinking to doskonały sposób na rozkręcenie swojego biznesu, nowatorskiego pomysłu, który dobrze poprowadzony przekuje się w dobrze zapowiadający się start up.

Cieszymy się, że możemy uchylić Ci rąbek tajemnej, marketingowej wiedzy. Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy, koniecznie przeczytaj następny.

porozmawiajmy
o Twoim projekcie

cta: icon
Potrzebujesz doradztwa ekspertów od digital marketingu?
Aktywne szkło grzewcze EGLAS