Reklama i marketing. Czy znaczą to samo?

dekoracja blog

Marketing to pojęcie znacznie szersze niż samo zjawisko reklamy, dlatego przyrównanie reklamy do marketingu to pójście drogą na skróty. Wybieranie skrótowych rozwiązań czasem może odbić się czkawką, dlatego w tym przypadku uproszczenia nie są wskazane.

Jak już wspomnieliśmy na początku, reklama to element składowy całej strategii marketingowej. Jego celem jest rozpowszechnienie informacji o ofercie danej marki, a także umacnianie w świadomości odbiorcy jej istnienia.

Przedstawiamy marketing mix

Reklama i marketing. Czy znaczą to samo?

Co zatem składa się na pojęcie marketingu, a co tworzy zjawisko reklamy? Zacznijmy od tego pierwszego, czyli od marketingu…
Marketing to ciągły proces, który jest tworzony w momencie założenia marki i realizowany przez cały czas jej funkcjonowania. W zakresie marketingu przeprowadzane jest badanie rynku, jego segmentacja. Na podstawie dostępnych danych następuje opracowanie odpowiedniej oferty, która spełni oczekiwania potencjalnych klientów.

Najbardziej popularnym modelem marketingu mix jest model 4P

W ramach marketingu można wyróżnić trzy ujęcia: funkcjonalne, instytucjonalne i przedmiotowe. My skupimy się na ujęciu przedmiotowym, które przeważnie bazuje na modelu marketing mix. Czym zatem jest marketing mix? Otóż to całość elementów, którymi posługuje się marka, aby jak najefektywniej dotrzeć na rynek docelowy. Najbardziej popularnym modelem marketingu mix jest model 4P, czyli: produkt (product), cena (price), miejsce (place), promocja (promotion).

Produkt

Narzędzie w rękach marki, którym ta się posługuje. Wskazuje się tutaj na: wielkość wyboru produktów oferowanych przez firmę, ich parametry, jakość, proces udzielania gwarancji i obsługi zwrotów.

Cena

Istotę stanowią tutaj oprócz wysokości ceny, wszelkie dodatkowe bonifikaty, promocje, a także oferowane przez firmę warunki zapłaty.

Miejsce

To nic innego jak drogi dystrybucji, transport, rozmiar zapasów, czyli wszelkie warunki logistyczne, potrzebne do realizacji transakcji na linii klient – marka.

Promocja

Promocję tworzy zbiór wszelkich działań, służących zwiększeniu świadomości istnienia marki i jej oferty wśród potencjalnych klientów. Całość działań promocyjnych tworzą: rozpowszechnianie dostępnymi kanałami (media, media społecznościowe) sprzedaży, reklama, public relations.

Wraz z rozwojem potrzeb odbiorców, marketing mix wzbogacił się o cztery dodatkowe elementy, takie jak: personel, obsługa posprzedażowa, elementy identyfikacji wizualnej (logo, katalogi, reklamowe), zadowolenie klientów, czyli wszystkie elementy, które wpływają na to, aby zrealizować oczekiwania odbiorców.

Celem całości działań marketingowych jest zwiększenie sprzedaży oferty marki, co w efekcie prowadzi do maksymalizacji zysku firmy.

Co w reklamie piszczy?

Reklama i marketing. Czy znaczą to samo?

Reklama z kolei to, jak pisaliśmy trochę wyżej, składnik marketingu, będący płatnym rodzajem prezentacji oferty marki. Komunikat reklamowy stanowi połączenie informacji z perswazją, którego celem jest przekonanie odbiorców do skorzystania z promowanej oferty. Celem reklamy jest przekonanie jak największej ilości odbiorców do promowanej oferty, czy do marki w ogóle. Komunikaty reklamowe przekazywane są poprzez środki masowego przekazu i lokowane w: telewizji, prasie, radiu, czy internecie.

Sama reklama oddziałuje na świadomość odbiorców w czterech zasadniczych etapach:

  • budowa wiedzy wśród potencjalnych klientów na temat oferty i samej marki,
  • rozbudzanie zainteresowania odbiorców promowaną ofertą,
  • rozbudzanie chęci posiadania wśród potencjalnych klientów,
  • finalizacja procesu, czyli np. skorzystania z promowanej oferty.

Jaką rolę pełni reklama? Pozwala ona na odróżnienie danej firmy od konkurencji, co w obecnych, mocno konkurencyjnych realiach jest niezwykle cenne. Reklama nie tylko identyfikuje markę, ale i informuje o niej rynek, jednocześnie promując ofertę, produkty danej firmy. Przekazy reklamowe jako składowa marketingu, oddziałując emocjonalnie na odbiorców, zwiększają skuteczność całej kampanii marketingowej – czego przy tworzeniu działań reklamowych nie należy pomijać!

Cieszymy się, że możemy uchylić Ci rąbek tajemnej, marketingowej wiedzy. Jeśli artykuł był dla Ciebie wartościowy, koniecznie przeczytaj następny.

porozmawiajmy
o Twoim projekcie

cta: icon
Potrzebujesz doradztwa ekspertów od digital marketingu?
Aktywne szkło grzewcze EGLAS