Aktywne szkło grzewcze EGLAS
Polski Fundusz Rozwoju